Antirabična stanica


Aplikacija „Antirabična stanica“ omogućava vođenje svih bitnih podataka u poslovnim procesima antirabičnog tretiranja ljudi. Aplikacija omogućava definiranje i organiziranje podataka o pacijentima, evidenciji pregleda s izdavanjem nalaza, uputnice, antirabične liste. Također aplikacija evidentira i proces cijepljenja ukoliko je do njega došlo te pruža potpuno automatizirani proces statističkog izvještavanja – mjesečni izvještaj HZZO, statistika ugriza po raznim kriterijima. Kvalitetno izvještavanje i analiza podataka omogućeno je već na samom gridu aplikacije gdje zapravo svako polje postaje kandidat za generiranje izvještaja. Po takvom ključnom pojmu moguće je podatke filtrirati, sortirati, grupirati te takav skup podataka pretvoriti u izvještaj za ispis.


Karakteristike aplikacije:

  • Evidencija pacijenata sa svim bitnim podacima (matični podaci, podaci o stanovanju)
  • Evidencija pregleda sa svim bitnim karakteristikama (način ozljede, kategorizacija, lokacija ozljede, mjesto ozljede, grupa životinje itd.)
  • Evidencija cijepljenja ako se isto provodi
  • Statistički izvještaji; evidencija pregleda po raznim kriterijima, statistički izvještaj antirabične obrade, nedostavljene uputnice itd.

Implementacija:  Zavod za javno zdravstvo - Zadar