Glavna knjiga


Glavna knjiga je modul koji predstavlja evidenciju svih nastalih poslovnih događaja. Ona predstavlja mjesto integracije i automatskog prijenosa podataka iz svih ostalih analitičkih aplikativnih modula. Većina analitičkih knjiženja odvija se u zasebnim evidencijama – analitikama, a zatim se automatskim putem ti podaci prenose u glavnu knjigu. Kada će se pozvati procedura za automatsko knjiženje u Glavnu knjigu odlučije korisnik, uz uvjet da budu zadovoljeni vrlo strogi kriteriji za validaciju i evaluaciju. Prebačeni dokumenti (temelnjice i stavke) se zatvaraju i nije na njima moguće dalje raditi bez reverznog procesa na koji korisnik može imati prava (sustav ovlasti). Dakako, ručno knjiženje podataka također je moguće. Sustav dokumenata organiziran je u zasebne cjeline – temeljnice čiju organizaciju i način kolekcije (dokumentski, datumski, procesni) određuje sam korisnik.


Karakteristike aplikacije:

 1. kreiranje korisničkih ovlasti za pristup aplikaciji
 2. pregled i ispis kartica, temeljnica i dnevnika knjiženja
 3. automatsko i ručno knjiženje temeljnica
 4. pregled i ispis sintetičke i analitičke bruto bilance
 5. mogućnost knjiženja po raznim klasifikatorima (ekonomski, fondovski, funkcijski, lokacijski, organizacijski te programski)
 6. izvješća o poslovanju te grafički pokazatelji prihoda, troškova i poslovnog rezultata u vremenskom intervalu, odnosno po svim klasifikatorima
 7. potpuno automatiziran postupak izrade izvješća iz bilance i drugih izvještaja za potrebe statističkog izvješćivanja (TSI-POD, GFI-POD, vlasnička izvješća)
 8. trovalutno knjiženje i izvještavanje
 9. podržano višegodišnje knjiženje prometa (više fiskalnih godina)
 10. višejezičnost
 11. potpuna integracija sa MS Word-om i MS Excel-om u oba smjera
 12. integrirani generator dokumenata