E-nabava

Informacijski sustav RMP e-Nabava predstavlja informatičko rješenje za planiranje, provedbu i praćenje nabavnih procesa, koji svojom implementacijom omogućuje korisnicima jednostavno, učinkovito i transparentno upravljanje postupkom nabave i dokumentacijom nadmetanja, strukturom programa, projekata i aktivnosti, te puno lakše, jednostavnije i brže izrađivanje planova potreba i planova nabave za defini-rano razdoblje.

Vjerujemo da sustav RMP e-Nabava trenutno predstavlja najmodernije rješenje na tržištu upravo zbog njegove platformske osnove razvoja, izuzetne fleksibilnosti i lake proširivosti, što ga čini izuzetno tržišno prihvatljivim rješenjem zbog jednostavnosti implementacije i proširenja, ali i zbog njegove cijene koja je u odnosu na druga ozbiljna rješenja znatno povoljnija.

Karakteristike aplikacije:

 • Pokrivenost svih faza procesa nabave uz dodatna proširenja i module
 • Standardizacija i ubrzanje procesa provedbe svih roba i usluga kod procesa javne nabave
 • Upravljanje svm postupcima nabave i popratnom dokumentacijom nadmetanja
 • Preglednost i brz uvid u važne informacije o svim planovima nabave, nadmetanjima, ponuditeljima, ugovorima i realizaciji, od strane svih razina upravljanja
 • Povećanje učinkovitosti i preciznosti trošenja planira-nih financijskih sredstava
 • Bolje i potpunije ostvarenje strategijskih ciljeva tvrtke
 • Povećanje financijske efikasnosti i preglednosti postu-paka uz smanjenje rizika od ljudskih pogrešaka
 • Formiranje kataloga roba, radova i usluga 
 • Priprema ugovora uz praćenje realizacije okvirnih sporazuma i ugovora
 • Mogućnost izdavanja svih vrsta narudžbenica
 • Standardiziran proces održavanja kataloga roba, radova i usluga
 • Mogućnost naknadnog povezivanja na skladišno poslovanje (u slučaju potrebe za tim)
 • Personalizacija sučelja (izgled, prikazi)
 • Jednostavna i brza proširivost rješenja, meta podaci
 • Vremenska osa (arhiviranje svih promjena podataka i uvid u iste)