Porat - upravljanje vezovima


Aplikacija „Porat“ omogućava vođenje svih bitnih podataka u poslovnim procesima upravljanja komunalnim vezovima. Aplikacija omogućava definiranje i organiziranje podataka o vlasnicima plovila, samim plovilima te vođenje evidencije o ugovorima za komunalne vezove. Proces izdavanja novih otplatnih planova je u potpunosti automatiziran pa se novi otplatni planovi s pripadajućim uplatnicama masovno generiraju za sve one s istekom. Operater sam po želji može prilagoditi proces produženja ograničavajući generiranje na neki od uvjeta; po datumu isteka, nazivu luke, gatu i sl. Kvalitetno izvještavanje i analiza podataka omogućeno je već na samom gridu aplikacije gdje zapravo svako polje postaje kandidat za generiranje izvještaja. Po takvom ključnom pojmu moguće je podatke filtrirati, sortirati, grupirati, napraviti pripadajuću zaokretnu tablicu, grafikon te iste podatke eksportirati prema MS Excelu.


Karakteristike aplikacije:

  • Dodavanje novih polja i tablica bez potrebe za kompajliranjem aplikacije
  • Ugrađeni .rtf editor za brzo izrađivanje svih potrebnih dokumenata
  • Evidencija vlasnika plovila sa svim bitnim podacima (matični podaci, podaci o stanovanju)
  • Evidencija plovila sa svim bitnim karakteristikama (dužina, širina, gaz, boja, pogon, ime... itd.)
  • Evidencija ugovora za komunalne vezove sa automatskim produženjem
  • Automatsko generiranje otplatnih planova
  • Automatsko generiranje obveza – uplatnica (HUB 1-1)
  • Statistički izvještaji; broj ugovora po lukama i statusima, financijski pokazatelji sklopljenih ugovora, broj ugovora sa istekom po godinama


Implementacija:  Županijska lučka uprava - Zadar