Studentska referada


Aplikacija „Studentska referada“ omogućava vođenje svih matičnih podataka o studentima i upravljanjem procesima tijekom studiranja. Uz osobne podatke o samom studentu aplikacija evidentira sam tijek studija, karton studenta, izdavanje potvrda, potvrdnica te potvrda za magistre. Također, postoji modul za evidenciju ispitnih prijava – prijava i polaganje ispita. Kvalitetno izvještavanje i analiza podataka omogućeno je već na samom gridu aplikacije gdje zapravo svako polje postaje kandidat za generiranje izvještaja. Po takvom ključnom pojmu moguće je podatke filtrirati, sortirati, grupirati, napraviti pripadajuću zaokretnu tablicu, grafikon te iste podatke eksportirati prema MS Excelu.


Karakteristike aplikacije:

  • Dodavanje novih polja i tablica bez potrebe za kompajliranjem aplikacije
  • Ugrađeni .rtf editor za brzo izrađivanje svih potrebnih dokumenata (potvrde, potvrdnice, prijepisi ocjena)
  • Evidencija studenta sa svim potrebnim poljima (matični podaci, stanovanje itd.)
  • Evidencija tijeka studija
  • Evidencija kartona studenta
  • Evidencija ispitnih rokova i polaganja ispita
  • Prijepis ocjena
  • Statistički izvještaji; broj studenata po studijima, popis studenata po studijima i indikatorima studija, popis dipl. studenata sa mentorima i temom dipl. rada

Implementacija:  Sveučilište u Zadru