Usklađenost i revizija


Aplikacija „Usklađenost i revizija“ omogućava vođenje svih relevantnih podataka o poslovnim procesima za podršku uredima za usklađenost i reviziju. Aplikacija omogućava formiranje registra prema vlastitom organizacijskom modelu, čime se njegov sadržaj može izjednačiti modelu koji mu je prethodio što uvelike olakšava snalaženje u dokumentima. Svi dokumenti koji se nalaze u sadržaju registra mogu se direktno ubaciti u njega (embeed), povezati kao link na datoteku ili povezati kao vanjski link url na neko web odredište. Kvalitetno izvještavanje i analiza podataka omogućeno je već na samom gridu aplikacije gdje zapravo svako polje postaje kandidat za generiranje izvještaja. Po takvom ključnom pojmu moguće je podatke filtrirati, sortirati, grupirati, napraviti pripadajuću zaokretnu tablicu, grafikon te iste podatke eksportirati prema MS Excelu.


Karakteristike aplikacije:

  • Dodavanje novih polja i tablica bez potrebe za kompajliranjem aplikacije
  • Arhiviranje vrijednost u svim poljima u bazi
  • Ugrađeni .rtf editor za brzo izrađivanje svih potrebnih dokumenata
  • Kreiranje i održavanje registra za podršku rada ureda za usklađenost
  • Manipulacija sadržajem registra pri čemu svaki registar može sadržavati jedan ili više broj zakona, propisa, odluka i sl. dokumenata
  • Proces "Periodičke procjene rizika" za sve odabrane propise ili odredbe
  • Izvještaji; Popis sadržaja registra, Periodička procjena rizika, Pojedinačna procjena rizika