Saldakonti dobavljača


Saldakonti dobavljača predstavljajuanalitički modul za knjiženje računa dobavljača i isplata prema njima. Aplikacija sadrži više manjih modula kao što su: knjiženja računa, knjiženja isplata, automatsko povezivanje uplata i računa, kartice dobavljača, generator financijskih izvješća, prijava PDV-a, knjige ulaznih računa (URA) i sl.


Karakteristike aplikacije:

  • knjiženje računa dobavljača
  • prikaz proknjiženih računa prema različitim kriterijima; komitentima, svim vrstama klasifikatora, periodu knjiženja, valutacije računa i sl.
  • financijske kartice dobavljača sa raznim varijantama ispisa
  • prikaz i ispis otvorenih stavki, prema datumu za određen skup ili svakog dobavljača ponaosob
  • dospijela potraživanja prema u periodu 30, 60, 90  i više dana
  • automatsko preknjižavanje u glavnu knjigu
  • automatsko kreiranje knjige PDV-a
  • automatsko kreiranje knjige primljenih računa