Putni nalozi


Evidencija izdavanja i kontrole putnih naloga i putnih računa višeplatformski je modul istovremeno integriran u Pakel ERP sustav i povezan sa svim ostalim modulima sustava, ali i otvoren prema webu s funkcionalnostima prijave putnih naloga putem web sučelja. Ova diverzibilnost garantira maksimalnu učinkovitost organizacije i upravljanja putnih naloga u poslovnom okruženju.