Microsoft .Net

Pakelova .NET rješenja i aplikacije su osmišljene su kao višeslojne SOA (service-oriented architecture) aplikacije. Korištene tehnologije:

Komunikacija slojeva se odvija preko web servisa. Aplikacija ne ovisi o bazi (podržane sve baze) Poslovna logika i autorizacija korisnika se odvijaju na serverskoj strani (servisi), s tim da baza podataka i međusloj sa poslovnom logikom ne moraju biti na istom serveru.

Nove distribuirane aplikacije – pametni klijenti (engl. smart client) nude nova rješenja u skladu sa trenutnim trendovima (Windows Vista i MS Office 2007 su postavili nove standarde na izgled i ergonomiju korisničkog sučelja), te ostavljaju prostora izmjenama da bi se pratili budući standardi.

Podržana je potpuna višejezičnost sučelja i izvješća kod svih aplikacija.

Sve transakcije se bilježe u tri valute i po njima se izvještava u bilo kojoj kombinaciji.

• defaultna (matična valuta) transakcija
• transakcijska (u kojoj je dokument primarno evidentiran)
• funkcionalna (valuta za konsolidaciju i vanjsko izvještavanje)

Sve klasifikacije i šifranti su na vremenskoj osi sa rezolucijom na jedan dan.