Pakel PMP


Pakel PMP (Process Manager Platform) je kompleksna i učinkovita platforma s kojom se na već izgrađenu jezgru (ERP sustav) u run time-u razvijaju i održavaju aplikacije za procesno orijentirane poslovne sustave.

 

Glavne značajke:

 •     Neovisnost o bazi (MS SQL, Oracle, MySQL, DB2, PostgreSQL, Informix)
 •     Višeslojna arhitektura
 •     Višejezičnost
 •     Deklarativni security nad operacijama i podacima.
 •     Period fiskalne godina se ne mora poklapati sa kalendarskom godinom
 •     Podržan višegodišnje knjiženje prometa (više fiskalnih godina)
 •     Trovalutno knjiženje i izvještavanje
 •     Izvještavanje po neograničenom broju standarda
 •     Ugrađen sustav izvješća (BIP)
 •     Modul za administraciju sustava(do razine row level security-a)
 •     Potpuna integracija sa MS Word-om i MS Excel-om u oba smjera
 •     Integrirani generator dokumenata
 •     Integrirani izvještajni (BIP) sustav
 •     Integrirani web servisi za spajanje s drugim sustavima
 •     Potpuna kastomizacija korisničkog sučelja po logiranom korisniku
 •     Podržan replikativni model razmjene podataka s drugim bazama
 •     Moduli razvijeni ovom platformom su na raspolaganje krajnjim korisnicima preko ClickOnce deployment metode


Pakel PMP prospekt